0176-160 50 info@gothes.com

Vanliga frågor & svar

Har du andra frågor, tveka inte att kontakta oss

Så här gör du för att lufta en Hydropress
  • Stäng av strömmen till pumpen.
  • Öppna en kran någonstans och låt den stå öppen.
  • När vattnet slutat rinna, kontrollerar du lufttrycket med hjälp av en lufttrycksmätare (som när man kollar lufttryck i däck). Det ska vara 90% av tillslagstrycket (det tryck där pumpen startar igen). Ca 1.8 bar (kg) brukar vara gångbart om man ej vill räkna.
  • Avviker trycket för mycket, pumpa i luft med hjälp av en kompressor eller en manuell pump, tills lämpligt lufttryck erhållits enligt punkt ovan. Vid manuell pumpning kan det ta en bra stund att komma dit.
  • Stäng kranen som stod öppen och starta pumpen igen.

Lycka till!

pdf_small Klicka här om du vill göra en utskrift av hur man luftar en hydropress (PDF) » 

Problem med ejektorpump (stående grön eller blå pump ovan jord)
Om pumpen ”går”, är det i de allra flesta fall ejektorn som sitter i änden på det två slangarna som går ner i borrhålet, som är igensatt. Uppdragning och rengöring måste till, troligen ett jobb för en rörmokare. Inget som går att göra ensam, du kan bistå med lyfthjälp. Om det läcker vatten mellan pumpen och motorn, måste pumpen lämnas in till pumpservice för byte av plantätning.

Om pumpen har frusit så är det samma lösning som gäller, reparation.

Om pumpen inte går, är det ett elektriskt fel och då bör en elektriker tillkallas istället för rörmokare.

Problem med sänkpump (pumpen finns i borrhålet)
Om ingen säkring har gått och det inte hjälper att trycka på motorskyddet är det alltid en elektriker som först ska tillkallas. För att ringa in felet måste det konstateras om det finns ovan jord eller i borrhålet. Om det är pumpen eller motorkabeln i borrhålet måste pumpen dras upp. Kan även utföras av ”amatörer” om kunskap finns, annars tillkalla rörmokare. Om pumpen alt. motorn måste bytas gäller det även motorkabeln, för att vara säker på att inte problemet återkommer inom snar framtid.

ROT-Avdraget

Du har väll inte glömt att du kan nyttja rotavdrag för arbetskostnaden?

Välkommen att ta kontakt för ditt behov av rörinstallation & värmepumpar samt allt i VVS.

Ring oss! 0176-160 50