0176-160 50 info@gothes.com

Luft – Vattenvärme

Vid luft – vattenvärmepump är det bara leveranstiden som bestämmer när det hela kan ta sin början, eftersom inget tillstånd behövs. Gången är densamma för installationen i övrigt. Oftast försöker vi hitta en ny plats för värmepumpen jämfört med pannan eftersom det inte krävs någon förbindelse med skorsten t.ex. Därmed kan befintlig värmekälla vara igång ända fram till att värmepumpen tar över. Skulle detta inte vara möjligt ordnar vi med provisorisk värme och varmvatten under installationstiden.

Vi har sedan 1996 sålt och installerat IVT värmepumpar i Norrtälje trakten. Tiden har varit fylld av utbildning, erfarenhet och genomgående nöjda kunder. Bra driftsekonomi kombinerat med bra driftsäkerhet ger just – nöjda kunder!

Luft - Vattenvärmepumpar

Genom att hämta energi från uteluften kan våra luft/vattenvärmepumpar sänka dina värmekostnader med upp till 70 procent. En IVT luft/vattenvärmepump fortsätter att leverera energisnål värme, även när utetemperaturen närmar sig minus 20 grader.

Har du frågor eller önskar du boka ett kostnadsfritt hembesök?

Ring 0176-160 50 eller skicka ditt mobilnummer till oss så ringer vi upp.

Luft - Vattenvärme

Genom att hämta energi från uteluften kan våra luft/vattenvärmepumpar sänka dina värmekostnader med upp till 70 procent.

Luft - Luftvärme

Luftvärmepumpar som de kallas, omvandlar energin i uteluften till värme. Via en tyst och effektiv fläkt sprids den sedan i ditt hus

Bergvärme

Minska dina värmekostnader med så mycket som 80 procent. Energin som omvandlas till värme hämtas från ett 50-200 meter djupt borrhål.

Frånluftsvärme

Producera värme & varmvatten till en mycket låg kostnad av att återvinna värmen som redan finns i huset, som annars hade ventilerats ut.