LUFT – VATTENVÄRME

Vi har sedan 1996 sålt och installerat IVT värmepumpar i Norrtälje trakten. Tiden har varit fylld av utbildning, erfarenhet och genomgående nöjda kunder. Bra driftsekonomi kombinerat med bra driftsäkerhet ger just – nöjda kunder!

Vid luft – vattenvärmepump är det bara leveranstiden som bestämmer när det hela kan ta sin början, eftersom inget tillstånd behövs. Gången är densamma för installationen i övrigt. Oftast försöker vi hitta en ny plats för värmepumpen jämfört med pannan eftersom det inte krävs någon förbindelse med skorsten t.ex. Därmed kan befintlig värmekälla vara igång ända fram till att värmepumpen tar över. Skulle detta inte vara möjligt ordnar vi med provisorisk värme och varmvatten under installationstiden.

Offertförfrågan

12 + 9 =