NORRTÄLJEPAKETET

Norrtälje kommun tillåter endast mycket snålspolande toaletter för anslutning till sluten tank. Norrtälje-Paketet uppfyller kraven och har under flera år utvecklats till ett mycket väl fungerande system som ger problemfritt brukande under lång tid. Finns dessutom i fler utförande för olika önskemål.

 

Beskrivning

Den vanligaste anläggning idag är med självfallstoalett, Ecoflush, som har en sorterande funktion med en genomsnittlig spolmängd <1L. Den förutsätter naturligtvis att det finns möjlighet för självfall för att vara ett alternativ.

Avloppstanken är tilverkad av armerad plast (glasfiber) eller av Polyeten. Båda alternativen med låg bygghöjd.

När du vill installera en sådan här anläggning så ansöker du om tillstånd hos Bygg & Miljöförvaltningen (Blankett för Norrtälje Kommun). Med tillståndet i handen så är det fritt att välja om du vill hålla i allt själv eller få en totalentreprenad via oss eller en av Kommunen “känd” markentreprenör. Om du väljer oss som totalentreprenör hjälper vi till med ansökan och de bilagor som ska lämnas in.

Leveranstiden på anläggningen beror i första hand på Kommunens handläggningstid och naturligtvis markentreprenören, vvs-montören (Ecoflush) och elektrikern (Vakuum) som är de hantverkare/entreprenörer som krävs för en komplett installation. Anläggningar utförs under hela året, det går i regel bra att installera även under den kalla årstiden. För priser och svar på frågor kontakta oss eller gör ett besök, så får du se de olika delarna i systemet.

Vid ansökan om wc till sluten tank kontrolleras att det befintliga BDT-avloppet fungerar och är godkänt. Ofta är det undermåligt och behöver förnyas, vilket vi naturligtvis även ordnar i samband med tankinstalllationen.
“Trekammarbrunnar” ingår också i det som vi åtar oss.

För att göra det enkelt för kunden så utförs entreprenaden i regel som en totalentreprenad. Som kund slipper du kontakta mer än ett företag och vet de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget.

Offertförfrågan

1 + 3 =