BDT-avlopp | BDT + WC

HAR DU FRÅGOR ELLER ÖNSKAR DU BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK?

Ring 0176-29 49 43 eller skicka ditt mobilnummer till oss så ringer vi upp.

BDT-avlopp

Det avlopp som du ”måste ha” på din fritidsfastighet.
Vi tycker att det enklaste är det bästa, det betyder en lågbyggd slamavskiljare och en infiltration som inte tar mycket yta

BDT + WC

Huvudsakligen för fastboende utanför planlagt område.
Även här är det enklast och med lägst driftkostnad med en slamavskiljare för BDT och WC (”trekammarbrunn”) och en lite större infiltration än för bara BDT.
Om det är hög skyddsnivå så krävs en fosfor-rening, det går att lösa på olika sätt.
Det bästa är att ge ett förslag efter ett besök på fastigheten, för att se förutsättningarna och hitta den smartaste lösningen.

Vi anlägger även Minireningsverk om det är den bästa lösningen/efterfrågas av fastighetsägaren.

Bra att veta

 Om du vill ansöka om wc till tank och har ett befintligt BDT-avlopp som du tänkt behålla:
Efter inlämnad ansökan kommer Miljönämnden att göra ett besök på din fastighet och inspektera funktionen på det befintliga BDT-avloppet. Om det inte ”håller måttet” så måste även det bytas för att få tillstånd för wc till tank.

Cipax slutna tankar och slamavskiljare

3000L tank lågbyggd

Slamavskiljaren är utrustad med 3 kammare som ger extra lång sedimenteringssträcka. Flexibel design som passar system och mark, in- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren. Slamavskiljaren kan använda alla Cipax förhöjningshalsar och ett standard 600 mm korrugerat stigarrör. Godkänd av SP. Läs mer på leverantörens hemsida.

3000L tank

Tankens kraftfulla design gör att tanken kan installeras både ovan som under mark. CPX Sluten tank 3000L passar även för vakuumsatta toaletter. Denna modell är något smalare än den vanliga 3000 liters tanken. Flexibelt installationsdjup. Alla Cipax förhöjningshalsar passar. Kan förses med nivålarm. Tillverkad i återvinningsbar PE-polyten. Tank och lock testade och godkända av RISE. Läs mer på leverantörens hemsida.

6000L lågbyggd tank

CPX Sluten tank 6000 L är nedgrävbar, miljövänlig, tillförlitlig och passar alla system och markförhållanden.
Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändig diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals eller justerbar teleskophals för variabelt installationsdjup. Tanken kompletteras enkelt med nivålarm och anslutningar. Såväl tank som det barnsäkra locket är testade och godkända. Läs mer på leverantörens hemsida.

1200L slamavskiljare

Slamavskiljarens 2 kammare ger en extra lång sedimenteringssträcka. Den flexibla robusta designen gör att CPX Slamavskiljare 1200L passar vid de flesta markförhållanden. Installationen kan ske på 2-2,7 meter djup. In- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor. CPX Slamavskiljare 1200L har integrerad pumpbrunn. Läs mer på leverantörens hemsida.

2200L slamavskiljare

Slamavskiljaren är utrustad med 3 kammare som ger extra lång sedimenteringssträcka. Flexibel design som passar system och mark, in- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren. Slamavskiljaren kan använda alla Cipax förhöjningshalsar och ett standard 600 mm korrugerat stigarrör. Godkänd av SP. Läs mer på leverantörens hemsida.

Terana - lågbyggd slamavskiljare

Terana 1 m3, lågbyggd

Terana 1 m3 är en sluten tank i återvinningsbar PE som passar för den lilla sommarstugan. Den är lågbyggd för berggrund- och vattenproblem (högt grundvatten), lätt att transportera och enkel att installera. Levereras med stos och plastlock. 10 års garanti. Läs mer på leverantörens broschyr (sid. 8).

Glöm inte ROT-Avdraget!

Den som anlitar ett företag för rotarbete kan få en skattereduktion, så kallat rotavdrag, för delar av arbetskostnaden

TELEFONTIDER

  • Vardagar: 8.00-12.00  13.00-16.00
  • Söndagar/röda dagar – ingen telefontid
  • Helgdagsafton: 8.00-12.00  13.00-15.00

Kontakta oss

5 + 13 =